T.C. Kimlik No nedir
T.C. Kimlik Numarası: Onbir(11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından T.C. vatandaşlarına verilmiş tek bir sayıdır.


KPS: Kimlik Paylaşımı Sistemi. Kimlik Paylaşım Sistemi veri tabanındaki kimlik bilgileri Kamu Kuruluşları ile kamu hizmeti sunan kuruluşların paylaşımına açılmıştır.

KPS sayesinde aşağıdaki temel sorgulamalar yapabilmektedir:

T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama

T.C. Kimlik No ile ilgili kişinin açık kaydındaki kişi bilgileri sorgulanmaktadır.
Kişi bilgilerine karşılık

T.C. Kimlik No sorgulama
Kişinin adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, doğum yeri ve cinsiyeti gibi bazı bilgilerine

T.C. Kimlik No sorgulanmaktadır.
Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama
Kimlik Paylaşım Sisteminden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra no, birey sıra no bilgilerine karşılık kişi bilgileri ve T.C. Kimlik No sorgulanmaktadır.
Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama

T.C. Kimlik No veya nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık Nüfus Kayıt Örneği olaylı veya olaysız olarak sorgulanabilmektedir.

TC Kimlik Numaranızı Öğrenmek için Tıklayınız


Var Olan TC Kimlik Numaranızı Doğrulamak için Tıklayınız
 
Top