Adres değişikliği nasıl yapılır adres değişikliği beyanı işlemini yapmanız için gerekli evraklar ve bilgileri sizler için derledik. Adres değişikliğini 20 iş günü içerisinde yapmalısınız.

Aksi takdirde 436 TL ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yanlış yada gerçek olmayan Adres Beyanı cezası ise 875 TL. Adres Değişikliği Bildirimini muhtarlıklara da bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Adres Değişikliği Beyanı Nüfus Müdürlüklerine yapılır yada internet üzerinden de yapılabilir.Adres değişikliği nasıl yapılır ve Adres Değişikliği Bildirimi için gerekli evraklar;Yeni ev adresinin gözüktüğü ve sizin adınıza olan bir fatura, noter tasdikli kira sözleşmesi yada bir abonelik sözleşmesi. Bunlardan herhangi birisi yeterli olacaktır.
İlçe nüfus müdürlüğüne (Kaymakamlık) şahsen adres değişikliği bildirimi için başvurun.
Görevli memurdan aldığınız belgeyi yeni ikamet edeceğiniz mahallenin muhtarına götürün.
Muhtardan Form C belgesini alın.

Bu Form C belgesini varsa bina yöneticisine verin.
Yazlık gibi ikinci adresiniz varsa bunu da başvuru sırasında mutlaka kayıt ettirin.
Beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.
Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı kabul edilir.

İnternet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır

İnternet Üzerinden online olarak da Adres Değişikliği Bildirimi yapılabilir ancak bu işlem pek de kolay değil. Bu işlem için mobil imza sözleşmeniz olması gerekiyor. Bu işlem şu şekilde yapılır;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu gereği , adres bildirimi şahsen, iadeli taahhütlü mektup, kargo ya da elektronik imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir.

Elektronik posta ile adres bildiriminde bulunalabilmek için, TURKCELL ya da AVEA operatörü ile mobil imza sözleşmesi yapılmak suretiyle ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli, bir elektronik sertifikanın olması gerekmektedir.
Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,
İlçe nüfus müdürlüklerine
Dış temsilciliklere
Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma
20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.
(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)

DİĞER ADRESLERİN SİSTEME GİRİLMESİ

Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.
Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

 
Top