SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres
Davalı  :    Hasımsız
Dava    :    Veraset
Olaylar :

..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.
Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki, sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat
Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları
Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.  ........./......../200..

(Davacı)
(baba,anne,eş,kardeş)


ÖRNEK RESİM
 
Top