Soru: Üst Üste İşe Gelmeyen İşçi İçin Nasıl Bir Tutanak Düzenlenecek ?Cevap: İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gü­nünden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etme­mesi durumunda işveren aşağıdaki tutanağı düzenleyecektir.

TUTANAK


………………………………….Şti’ye ait adresindeki ......................................  SGK işyeri sicil numaralı işyeri  

bölümü elemanlarından............ …………sigorta sicil numaralı.......................... ;

............. tarihinde işyerine gelmemiştir.İşbu tutanak................ tarihinde düzenlenmiştir.

İşyeri Yetkilisi                       Şahit                         Şahit

Adı-Soyadı                       Adı-Soyad                Adı-Soyadı

Tarih-İmza                        Tarih-İmza                Tarih-İmzaÖRNEK RESİM 
Top