SRC Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar:
25.02.2006 tarihinden önce alınmış en az 3 yıllık c, d, e sınıfı ehliyetin fotokopisi
Nufus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf

B sınıfı ehliyeti olanlar:
c,d,e sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisine sahip olmayanlar ise, sosyal güvenlik kurumlarından alınmış, çalıştığı işyeri, ünvanı ve sürelerinin belirtildiği yazı, veya ticari taşıt kullanma belgesinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.
25.02.2006 tarihinden önce alınmış en az 3 yıllık B sınıfı ehliyetin fotokopisi
Nufus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf
Diploma fotokopisi
SSK veya BAĞKUR çıktısı
SRC belgelerinden hem yolcu, hem de eşya taşımacılığı belgeleri isteyenler yukarıdaki evraklardan ikişer tane hazırlamaları gerekir.

Src Belgesi için Dilekçe Örneği
(Muafiyet için)


GAZİ ÜNİVERSİTESİ –ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK İNCELEME, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ, 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜROSUNA
ANKARA     Bakanlığınızca çıkarılan Karayolu taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi gereğince SRC-… Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istiyorum.
     Muafiyet hakkımın kaybolmaması için  gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.
İstenen belgeler ekte sunulmuştur.

                                                                                                                      …/…./2009
Ad-Soyadı

Adres:

Tel:0.
Eki:
1-Banka dekontları
2-2 Resim
3-Nüfus cüz.fotokopisi
4-Ehliyet fotokopisi
5-Diploma fotokopisiÖRNEK RESİMSRC belgesi talep dilekçesi için Tıklayınız

ODY belgesi talep dilekçesi için Tıklayınız

ÜDY belgesi talep dilekçesi için Tıklayınız

Kayıp Belgelerin yeniden tanzimi dilekçe örnekleri için Tıklayınız
 
Top