İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği için Tıklayınız

Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği için Tıklayınız

Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği için Tıklayınız

Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası için Tıklayınız 
Top