OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME TARİHİ

TARAFLAR
KİRAYA VERENİN

ADI VE SOYADI

ADRESİ

ARAÇ PLAKA NO

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.
KİRALAYANIN

ADI VE SOYADI (ÜNVANI)

ADRESİ

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.
ÜCRET


1-SÖZLEŞMENİN KONUSU :_____________Plaka numaralı ________________marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ :Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3-TAAHHÜTNAME :Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4- SÖZLEŞME ŞARTLARI :a) Ücret net olup her ayın en geç ___'sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN'a aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN'a aittir.
b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir.
c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

5- SÖZLEŞME SÜRESİ :Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN'e aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.
İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda _____________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

KİRAYA VEREN
                                                    KİRALAYAN
Araç kiralama sözleşmesi örneği indir için Tıklayınız 
Top