1. ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çıkma belgesi,
   1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
  2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.


2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.


3. Diploma Kayıp Dilekçe Örneği

Diploma kayıp belgesi,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 

4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.


 

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,
1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.


7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi
   1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
  2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.


8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 


9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.


10. ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Yazı örneği aşağıdadır.
 
Top