Herhangi bir nedenle kimlik bilgilerinde yanlışlık oluşmuş öğrenci, bilgi değişikliği için ekteki
dilekçeyi doldurup bir çıktısını alarak ilgili evraklardan fotokopi çektirerek, Öğrenci İşleri Bürosuna vermelidir. (Bu dilekçe, Öğrenci İşleri Bürosundan da temin edilebilir.)

                             D.M.YO-Öğrenci İşleri Form-1 

... /… /….

ZKÜ
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


Yüksekokulunuzun ………….…… Programı …..………….………….… …numaralı öğrencisiyim.
 ……………….…………………………………………………………………………………….…………. sebebiyle ……………………………………………………………………………………………………... olan adım / soyadım / doğum tarihim, ………………………………………………………………………... olarak değişmiştir. Değişiklikle ilgili evraklar dilekçe ekinde sunulmuştur.
       
         Kimlik bilgilerimin düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.                                  İMZA
                           ADI SOYADI


EK:…………………….
……………………………….

T.C. KİMLİK NO : ………………………………………………..
CEP TEL NO : ………………………………………………..
ADRES : …………………………..…………………………………………..
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………….Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Yapışması Ögrenciler için Tıklayınız
 
Top