KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.),
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi,
4.   İki adet fotoğraf,
5.   Sürücü belgesi ücreti. 35.00 YTL.

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.),
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi ,
4.   İki adet fotoğraf ,
5.   Eski Sürücü belgesi,
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi),
7.   Sürücü belge ücreti 35.00 YTL .

YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ

Bir adet dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
2 adet vesikalık fotoğraf
Kan grubu Belgesi ( (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
G.B.T. (Örnek 5 Formu) doldurulacak


Kayıp ehliyet örnek dilekçe
                                                                                                                                                .../.../.2009
                                                               TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                   .............

        Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum ..../....../.......... tarih ve .................... sicil sayılı ............ sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden çıkarmak istiyorum.

        Gereğini arz ederim.        

        A D R E S :                                                                                                                                               Ad soyadı
                                                                                                                                                     (İmza)ÖRNEK RESİM 
Top