Tarih:____/___/_____

____________________________________________________________________’NE

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/20___tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN
SSK No:
Adı ve Soyadı:
Adresi:
İmzasıBAŞKA BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR.………………………………………………………………………………….. LTD. ŞTi.

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE

TARİH : 15.04.2005

……………………………………………………………………..‘ nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı …../…../……. tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

PERSONELİN

ADI-SOYADIİSTİFANIN KABUL SONRASI PERSONELE VERİLECEK EVRAK AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.PERSONELİN ADI SOYADI:

Sayın :……………………………………………………

TARİH : ……/……/……..

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili


İmza / tarih
ÖRNEK RESİM 
Top