……. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                             Tarih …………..


……………… adresinde ……………. Numarası ile firmanızdan elektrik hizmeti almaktayım. Düzenli olarak faturalarım 80-100 TL arasında gelmektedir. Son gelen …../…/2014 tarihli fatura miktarı 210,00 TL’dir. Aylık tüketimimde bir değişiklik olmamasına rağmen fahiş miktarda gelen …./…/2014 tarihli fatura bedeli anormal derecede yüksektir. Dilekçem ekinde de sunduğum faturada belirtilen fatura tutarına itiraz etmekteyim. Fatura bedelini son ödeme tarihinin geçmemesi için …/…/2014 tarihinde yatırmış bulunmaktayım. Buna ilişkin ödeme dekontunu dilekçem ekinde sunuyorum.

Bu nedenlerle aşağıda abonelik numarasını belirttiğim elektrik  saatinin yeniden okunarak tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesini, fazla tahakkuk ettirilen miktar bulunması halinde tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim…/…/2014


İsim:
Soyisim:

ABONE NO :
ADRES :


Eki: ../…/2014 tarihli tahakkuk belgesi
       .../..../2014 tarihli fatura dekontu


Elektrik Faturamıza Nasıl itiraz Edebiliriz (Fazla Gelen Fatura İtirazı) Videolu Anlatım 
Top