T  U  T  A  N  A  K

Gazi İlköğretim Okulu 5/B sınıf öğretmeni Mustafa Altincik 09.10.2006 Cuma  günü okul müdürlüğünden aldığı onay ile düzenlemiş olduğu 1. dönem, 1. veli toplantısını 13.10.2006 günü sınıfında gerçekleştirerek bu toplantıyı aşağıda tutanak altına almıştır.

G Ü N D E M

1- Açılış,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Gündemin sunulması,
4- Öğrencilerin tertip, düzen ve temizlik alışkanlıkları,
5- Öğrencilerin beslenme ve sağlık kurallarına uyma alışkanlıkları,
6- Okula zamanında gelme alışkanlıkları,
7- Ders araç gereçlerinin temini,
8- Okula devamın kontrolü,
9- Öğrencilerin evde hazırlıkları,
10-Öğrencilerin okuldaki çalışmaları,
11-Eğitime katkı payı
11-Dilek ve Temenniler
12-Kapanış.

GÖRÜŞMELER
1- Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek gündem açılmıştır.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir sonraki maddeye geçilmiştir.
3- Gündem maddeleri okunarak, toplantıya katılanların ekleyecekleri maddeler olup olmadığı sorulmuş, gündemin yeterli olduğuna kanaatine varılarak gündeme madde eklemeye gerek görülmemiştir.
4- Öğrencilerin okula gelişlerindeki disiplinsiz hareketleri hatırlatılarak, özellikle geç kalma olaylarının ortadan kaldırılması için annelerin daha duyarlı olmaları rica edildi.
5- Öğrencilerin okul kıyafetlerinin tertibi, temizliği ve mendil kullanma alışkanlıklarının, becerilerinin davranışa dönüştürülmesi ve hayat boyu devam etmesi gerekliliği hatırlatıldı.
6- Bazı öğrencilerin okul zamanları dışında oldukça boş bırakıldığı, yaşlarına uygun olmayan yerlere gittiklerinin ve zamanlarını oralarda geçirdiklerin görüldüğü belirtilerek, bu tip davranışların onları sorumsuzca bir yaşam biçimi edinmelerine sebep olacağı vurgulanmış, toplum içinde görev almaya hevesli insanlar olarak yetiştirilebilmeleri bakımından velilerden daha dikkatle çocuklarını izlemeleri istenmiştir.
7- Dilek ve Temenniler bölümünde öğrenci velileri görüşmelerde anlatılanları haklı bularak, görülen eksikliklerin giderilmesi ve hataların düzeltilmesi konusunda üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını, ve birbirlerini bu konuda uyaracakları belirtmişlerdir.
Bundan sonraki görüşmeler öğrencilerin kişisel durumları hakkında görüşmeler şeklinde sürmüştür.
İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve alınan kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.13.10.2006

                                                                                                                          Mustafa Tanrıkulu
                                                                      Sınıf Öğretmeni 
Top