……………………………................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                             ………………………………

                     ………………………………… adlı çocuğun velisiyim. Bilindiği üzere 222 sayılı kanun da yapılan değişiklik ile ilkokulu başlama yaşı 66 aylık olarak yeniden düzenlenmiştir. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 15 Maddesine göre “Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir” olarak ifade edilmektedir.

                     İKY 15.maddesi gereğince velisi olduğum ………………………………………. adlı çocuğun 1. Sınıfa başlamak için bedenen yeterince gelişmemiş olduğundan kaynaklı anasınıfına kaydının yapılmasını arz ederim.


                                                                                                                                              Tarih
                                                                                                                                              İmza
                                                                                                                                            Adı-Soyadı

T.C. Kimlik NO:
TELEFON:
ADRES:ÖRNEK RESİM 
Top