....... MAHKEMESİNE


                                                                                                          ANKARA

DAVACI                    :.......

VEKİLLERİ               :.......

KONU                       : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu;

2-Keşidecisi....... den aldığı hamiline yazılı ......., ......., ....... Hesap, ....... Çek Seri Nolu, ....... Keşide Tarihli .......-TL  ve ....... Çek Seri Nolu ........Keşide Tarihli .......-TL lık iki adet çeki düşürmüş veya çaldırmış bulunmaktadır.

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır.

4-Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER: HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             :...... 2 AHM ../.... D. İş E. Sayılı Dosya, Banka Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından  elinden rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin ödenmemesi konusunda ..... 2 AHM ../../.... tarih, ../.... D. İş E. Ve ../.... D. İş  K. Sayılı ödemeden men kararının devamına ve dava konusu  iki adet çekin iptaline karar verilmesini  talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ


ÖRNEK RESİM
 
Top