AYDIN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İŞÇİNİN
Adı ve Soyadı :      
İkamet Adresi :      
Telefon No :      
İşe Giriş Tarihi :      
İşten Çıkış Tarihi :      İŞYERİNİN
Ünvanı :      
Adresi :      
Telefon No :      
İşverenin Adı,Soyadı :      

Yukarıda adı geçen işyerinde çalışmakta iken hiçbir gerekçe gösterilmeksizin haksız ve gerekçesiz bir şekilde işime son verilmiş,Ancak aşağıda işaretlenen alacaklarım ödenmemiştir.
Söz konusu alacaklarımı işverenden alabilmem için gereğinin
yapılmasını saygıyla arz ederim. 27.04.2009

     


İhbar Tazminatı ( )
Kıdem Tazminatı ( )
Yıllık İzin Ücreti ( )
Fazla Mesai Ücreti ( )
Hafta Tatili Ücreti ( )
Genel Tatil Ücreti ( )
Ücret Alacağı ( … Ay … Gün) ( )
TİS’den Doğan Alacak ( )
 
Top