BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ


BATIKENT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
BAŞKANLIĞI’NA
A N K A R A


...........................................................Üniversitesi.......................................................... Fakültesi’nde/Y.Okulunda okumaktayım. Maddi durumum iyi değildir. Başka bir kurum ve kuruluştan karşılıksız burs almamaktayım.

Öğrenimime devam edebilmem için Vakfınızın yardımına ihtiyacım vardır.

Gereğini arz ederim.


Adı :
Soyadı :
İmza :

A D R E S İÖRNEK RESİM

Burs Başvuru Dilekçes için Tıklayınız

 
Top