Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler :
Dilekçe (TC Kimlik No Beyanı Zorunlu) için Tıklayınız
Avcı Eğitim Kursu Bitirme Bitirme Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Avcılık Belgesi Harç Makbuzu Aslı
Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini İbraz Edenler Hariç Sağlık Raporu
Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)


Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
Avcılık Belgesinin Aslı


Avcılık Belgesi Yenilenmesi İçin Gerekli Belgeler (Zayi, Belgede Yer Kalmaması, Yıpranma ve Kaybolma Durumlarında):
Dilekçe (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) için Tıklayınız
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı


Avcılık Belgesi İptal Edilmesi Talebi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
Dilekçe, (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) için Tıklayınız
Avcılık Belgesinin Aslı
Vergi Dairesinden Harç Borcu Olmadığına Dair Yazı
 
Top