ANKARA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

 DAVACI                      :                                            

DAVALI                       :                                                                                              

KONU                          :      Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma  talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile …….tarihinde evlendim ve evlilik kayıtları… ili nüfusuna kayıtlıyım ve bu evlilikten çocuğumuz olmamıştır.

2- Fikren ve ruhen anlaşamamamız sonucu aramızda geçimsizlik baş göstermiştir.3- Karşılıklı iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsak da bunda başarılı olamadık ve her geçen gün birbirimizden daha da uzaklaştık.4- Aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz de mümkün değildir. Davalı eşim de aynı düşüncededir. Aramızda ekte sunulan protokolü düzenleyerek boşanmanınmalisonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.HUKUKİ SEBEPLER    : MK166/3, HUMK ve Sair Mevzuat.DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.TALEP SONUCU          :  Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayıkabul ettiğinden boşanmamıza karar verilmesini talep ederim.


Örnek Resim


(   ) AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / ……………..

DAVACI                   :

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

T. KONUSU             : Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMA            :

1- Müvekkil ………………. ile davalı ……………….. onbir yıldır evlidirler. Bu evliliklerinden …/…/19.. doğumlu [İSİM]le  …/…/19.. doğumlu [İSİM] olmak üzere iki çocukları bulunmaktadır.

2- Bir süredir eşler arasında uyumsuzluk yaşanmakta olup bu durum giderek şiddetli geçimsizliğe dönüşmüştür. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Birlikte yaşama koşulları ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine müvekkil ve davalı eşi konuşarak anlaşmışlar ve boşanmaya karar vermişlerdir.

3- Tazminat : Taraflar karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talep etmemektedirler. Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler.

4- Velayet   : Her iki çocuğun velayetinin davalı anneye bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

5- Nafaka    : Tedbir ve yoksulluk nafakası talebi de mevcut değildir; ancak velayeti davalı anneye bırakılan çocukların her biri için aylık 300.- TL. iştirak nafakası ödenecektir. Nafaka her yıl ÜFE oranında artırılacaktır.

6- Yargılama Giderleri : Karşılıklı olarak yargılama gideri ve avukatlık ücreti talep edilmeyeceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HUMK ilgili tüm mevzuat.

KANITLAR                   : Nüfus kayıtları, gerektiğinde tanık beyanı, sair her türlü kanıt.


SONUÇ VE İSTEM      :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; anlaşma koşulları dikkate alınarak tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

EKLERİ                         :
1- Onanmış vekaletname örneği,
2- Nüfus kayıtları örneği,
3- Tanık ad ve adresleri 
Top