ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Çıkma Belgesi için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)  Çıkma

Belgesi için Tıklayınız

DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma İade İsteği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

Diploma İade İsteği için Tıklayınız

Diploma Kayıp Dilekçe Örneği

Diploma kayıp belgesi,

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma Kayıp için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Diploma Kayıp için Tıklayınız

ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Belgesi almak için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

Öğrenci Belgesi almak için Tıklayınız

ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Durum Belgesi için TıklayınızBilgisayarına kaydet (PDF)

Öğrenci Durum Belgesi için Tıklayınız

TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için Tıklayınız

TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için Tıklayınız

TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Transkript dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF)

TransKript dilekçe örneği için Tıklayınız

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) dilekçe örneği için Tıklayınız

Bilgisayarına kaydet (PDF) dilekçe örneği için Tıklayınız

ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Yazı örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (PDF) mezun yazısı örneği için Tıklayınız
 
Top