ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ
                             


T.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA  İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
..............................................  SİGORTA/SİGORTA  İL MÜDÜRLÜĞÜNE
..............................................


Halen sigortalı olarak .................................. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim.  
Askerlik süremin tamamını /  askerlik süremin ......  gününü borçlanmak istiyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ...../....../200.  Ad ve Soyadı
İmzası


Ek: Askerlik Cüzdanı
      Fotokopisi


Adresi    :


 
Top