…………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
…………../.............. 
20.../ 20... Eğitim-öğretim yılında aşağıdaki derslerden ödev (proje) yapmak istiyorum. 
Gereğini arz ederim.

1-) .................................................. ..........
2-) .................................................. ..........
3-) .................................................. ..........
4-) .................................................. ..........
5-) .................................................. ..........

Öğrencinin; Tarih ve imza Adı soyadı: …./…./ 20…. Sınıf ve No: ………………..
 
Top