T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ZORUNLU STAJ FORMU

İlgili makama,
…………………………………………………………..Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını……… gün süreyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
                                                                                                       Kastamonu Meslek Yüksekokulu
                                                                                                   Staj Koordinatörlüğü

Adı soyadı

Öğrenci No

Öğretim Yılı

e-posta adresi

Telefon No.

İkametgah Adresi


STAJ YAPILAN YERİN
Adı

Adresi

Üretim/Hizmet Alanı

Telefon No

FAKS No.

e-posta adresi

Web Adresi

Staja Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Süresi(gün)

İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN
Adı Soyadı

Görev ve Ünvanı

İmza / Kaşe

e-posta adresi

Tarih

ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ (Staj başvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur)
Soyadı

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

Adı

İlçe

Baba Adı

Mahalle- Köy

Ana Adı

Cilt No

Doğum Yeri

Aile Sıra No

Doğum Tarihi

Sıra No

T.C.Kimlik No.

Verildiği Nüfus Dairesi

N.Cüzdan Seri No

Veriliş Nedeni

S.S.K. No.

Veriliş Tarihi          ÖĞRENCİ İMZASI                               STAJ KOMİSYONU ONAYI                      FAK./YÜK.OK.ONAYI
Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, staj yapacağımı taahhüt ettiğim adı geçen firma ile ilgili staj evraklarının hazırlanmasını saygılarımla arz ederim

Tarih:

Tarih:

Tarih:

ÖNEMLİ NOT: Zorunlu Staja başlama tarihinden en az 30 gün önce kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte öğrencinin bağlı bulunduğu ilgili Fakülte/Yüksekokul Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek form 3 asıl  olarak (fotokopi değil) hazırlanır.
Bir nüsha Staj Komisyonuna, 2 nüsha bölüm sekreterliğine teslim edilir. Formun Staja başlama tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliği tarafından Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi zorunludur.

 
Top