18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
               
  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
                         
                                                             TRABZON

                            ( ECZANE NAKLİ )

……………… İli ……………......İlçesi ……………..............  Mah
…………….....Cad …………….........Sokağı ……......  .numaralı adreste bulunan …………………….. ...  adındaki eczanemi……………..........İli                                  
…………….....İlçesi......................Mah........................Cad.......................    Sokağı................numaralı adrese .................................eczanesi adı altında nakletmek istiyorum.
   
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. …/…/……..


Eczacının İkametgah Adresi             Ecz. ..............................………………….................        
……………………………          İmzası
……………………………
         
                           …………….

Ev Telefonu:.......………..............
Cep  Tel       :.......……………..

E      k        l      e      r       :

1- Eczane nakil edilmek istenen yerin vaziyet planlı krokisi 4 adet
(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)
2- Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)
3- Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge
4- Eczane sigorta poliçesi fotokopisi
5- Türkiye İş Bankası hesap numarası
6- Belediyeden adres tespiti ve eczane yerinin dükkân (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı

 
Top