Yeni Nesil Yazar Kasa Tarifesi Başvuru Evrakları Turkcell

Yeni Nesil Yazar Kasa Tarifesi Başvuru Evrakları TIKLA İNDİRYeni Nesil Yazarkasa Tarifesi Başvuru Evrakları
İsim – Soyad :…………………………………………………….
Firma İsmi :…………………………………………………….
Vergi No :…………………………………………………….
İrtibat No :…………………………………………………….

Yeni Tesis Abone Evrakları
Tüzel Firmalar için evraklar nelerdir?
1 – Şirket yetkilisinin nüfus kağıdı fotokopisi,
2 – Yetkili kişi olduğunu gösteren belge,
3 – İmza sirküleri,
4 – KDV tahakkuk fişi fotokopisi (son 2 aya ait) alınır veya alternatif olarak Vergi Levhası alınır (son 1 yıla ait) veya Faaliyet Belgesi (son 6 aya ait),
5 – Kurumsal Abonelik Sözleşmesi.

Şahıs Şirketi için evraklar nelerdir?
1 – Şirket yetkilisinin nüfus kağıdı fotokopisi,
2 – Faaliyette olduğunu gösterir belge olarak KDV Tahakkuk fişi fotokopisi alınır veya alternatif olarak Vergi Levhası veya e-vergi levhası çıktısı üzeri imzalatılarak alınır,
3 – Kurumsal Abonelik Sözleşmesi.

Kooperatif Dernek ve Belediyeler için evraklar nelerdir?
1 – Şirket yetkilisi kimlik belgesi,
2 – GSM alımı yazılı Yönetim Kurulu Karar Defteri,
3 – Belediye için noter tasdikli encümen kararı, encümen kararı elde edilemiyorsa antetli kağıda kaşeli yetkili imzalı vekillik yazısı,
4 – Vergi Levhası olmadığı için ”Yıllık Geliri Gösteren Beyanname Hesabı Defteri” alınmalıdır,
5 – Kurumsal Abonelik Sözleşmesi.

Konsolosluklar & Kamu Kurum Resmi Daireler için evraklar nelerdir?
1 – Şirket yetkilisinin nüfus kağıdı fotokopisi,
2 – Antetli kağıda kaşeli, yetkili olduğuna dair yazı veya Karar Defteri,
3 – Kurumsal Abonelik Sözleşmesi.
 
Top