Yazarkasa alabilmek için gerekli olan ”İZİN BELGESİ” talep dilekçesi örneği;
………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
..…/…../20……
Dairenizin………………………………………………..vergi numaralı mükellefiyim.
…../…./20….. Tarihinde………………………………………… işi yapmak üzere
merkez/şube açtım.
3100 Sayılı Ö.K.C. hakkındaki kanun gereği, ilgili perakende satışlarım için tarafınızdan
……. adet ödeme kaydedici cihaz  alabilmem için tarafıma ”izin belgesi”  verilmesini
saygılarımla arz ederim.


Ödeme kaydedici cihazın kullanılacağı adres:  …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
SAYGILARIMIZLA…
Kaşe / İmza
 
Top