Yazarkasa aldıktan ve program yaptırdıktan sonra vergi dairesine bildirim dilekçesi
………./………/20……
…………………………………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları
hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili olarak perakende satışlarım için,……………………….
tarihinden itibaren elektronik yazar kasa kullanmaya başlıyorum.Gereğinin yapılmasını
arz ederim.
Kaşe-İmza
MÜKELLEFİN;
Adı Soyadı    :
Adresi           :
İşi                  :
Vergi Dairesi:                                                 Vergi sicil no:
ELEKTRONİK YAZAR KASANIN;
Kullanılacağı Adres :
Marka ve Modeli     :
Sicil no                    :
YETKİLİ  BAYİNİN  ;
Adı Soyadı / Firma adı :
Adresi                       :
Vergi Dairesi:                                                 Vergi sicil no:
Fatura No     :
Fatura Tarihi :
NOT:Yazar kasanın Fatura yerine geçecek nitelikte fişler çıkarmaya başladığını
gösteren örnek fiş iliştirilecektir.
 
Top