T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
               Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
        Yüksekokulumuz......................... Programı (NÖ/İÖ) ........................ no’lu

öğrencisiyim.
   
20.…/20…. Yaz döneminde aşağıda belirttiğim dersleri ……………………Üniversitesi

…………………………Meslek Yüksek Okulu  /  Fakültesi’nden almak istiyorum.

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize arz ederim.


Ad-Soyad :……………...............
Tarih / İmza :……………...............

EKLER  :
EK.1- Onaylı Ders içerikleri (…….sayfa)                      

Yaz döneminde almak istediğim dersler  : Eşdeğeri kabul edilen ders
Optik Kodu Dersin adı T    U    K Optik Kodu* Dersin adı T  U  K
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Adres :


Telefon :


e-mail adresi :


Danışmanının adı-soyadı :


*Optik kod kısmına;  ders hangi fakülte yada meslek yüksekokulundan alınacaksa ilgili dersin optik kodu yazılmalıdır.
**Dilekçenizde belirttiğiniz derslerde değişiklik yapmak isterseniz (açılmayan dersten açılan derse transfer) mutlaka danışmanınıza yada öğrenci işlerine bilgi veriniz.


 
Top