…..NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI  : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ     : Avukat Adı ve Soyadı
 Adres
DAVALI    : Adı ve Soyadı
 Adres
DAVA KONUSU : Velayetin nez’i ve vasi tayini    
AÇIKLAMALAR :
1- Küçük …. nın annesi  bundan …  yıl kadar önce ölmüş ve babasının yanında kalmaya başlamıştır. Ancak alkolik olan baba da evladına  bakmamış,  tamamen terk edip gitmiş amcası olan davacı  yanına bırakmış ve uzun müddetten beri  amca tarafından bakılmaktadır.
2- Bu arada  küçüğün teyzeleri, …. ‘yı yetiştirme yurduna vermek istemişlerse de davacı amca,  kendisinin küçük …….’yı  bakıp büyütmek istediğini belirttiğinden bu davayı açma zaruretimiz hâsıl olmuştur. Velileri olan babaları  ona hiç bakmamakta ve ilgilenmemektedir. Davacı amcanın durumu iyi olup küçüğün vasisi olmaları  küçüğün menfaatinedir.
DELİLLER : 1-
                                                      2-Tanık
                                                      3-Nüfus kaydı
                                                     4- Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davalı annelerinin küçükler Salih, Ahmet ve Abdullah’ın üzerindeki velayetlerinin nez’i ile davacının her üç küçüğe vasi tayin edilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
           
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.


Velayetin değiştirilmesi davası dilekçesi
.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Velayetin Değiştirilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, davalı ile daha önceden evliyken boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında küçük çocukları ...’nin velayeti de davalı anneye verilmişti. Buna dair kararı dilekçemizle sunuyoruz.

                                          

2-) Ancak daha sonra velayet sahibi davalı anne ... adlı şahıs ile yeniden evlenmiştir. Davalı anne çalışmayıp eşinin geliri ile geçinmektedirler. Davalının şimdiki eşinin de önceki evliliğinden olan çocuklarını mahkeme gerektiği gibi bakmaması yüzünden anneye bırakmıştı. Kendi öz çocuklarına bakamayan üvey babanın ...’ye bakması beklenemez. Bu durumda anne de çocuğa gerektiği gibi ilgi ve yardımda bulunamamaktadır.


3-) Bu nedenle, küçük ...’nin davalı annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 337 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük ...’nin velayet hakkının davalı anneden alınarak müvekkilim babaya verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…


Davacı Vekili

Av.


 
Top