…….. Üniversitesi ……… Fakültesi Dekanlığına,
…….(Bulunduğu Şehir)


……………………. Üniversitesi …………… Fakültesi ………………. Bölümünde (…Öğretim) … yarıyılı tamamladım. Fakültenizin ………………. Bölümü (…. Öğretim) … yarıyılına yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli belgeler ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.


İletişim Adresi: ……/…../……


Tel: Adı ve Soyadı
    İmzası


Ek: 1-Transkript
      2- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
      2- ÖSYS Sonuç Belgesi’nin onaylı fotokopisi
      3- Onaylı eğitim öğretim planı
      4- Müfredat programı

 
Top