TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI


İŞYERİNİN
UNVANI                      :........................................................................
ADRESİ                       :.........................................................................
                                      ..........................................................................
FAALİYET KONUSU :........................................................................

TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU                           :..................................
TANIMI                        :..................................................
DİĞER BİLGİLER       :........................................................................
                                       ..........................................................................
TESLİM TARİHİ         :....../......./..........
 

       Mülkiyeti................................................................................ ye ait olan ................................................... malzeme ................................................‘e ……………..................ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.
Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.

TESLİM EDEN
ADI SOYADI        :...................................................................
T.C KİMLİK NO   :..................................................................
GÖREVİ                :...................................................................
İMZASI                  :..................................

       Mülkiyeti..............................................................................ye ait olan Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.
TESLİM ALAN
ADI SOYADI     :......................................................................
T.C KİMLİK NO:......................................................................
GÖREVİ             :......................................................................
İMZASI              :...........................................

 
Top