Turkcell müşteri hizmetleri durumunuzu dilekçe halinde yazın, gerekli faturaları ve ilgili belgeleri dilekçenize ekleyin ve Turkcell genel müdürlüğü’ne iadeli taahhütlü olarak gönderin ya da fakslayın. Mutlaka talebiniz ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap gelecektir, gelen cevapta yapılan açıklamalar ışığında hala bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyorsanız Tüketici Hakem Heyetine şikayetinizi bildirebilirsiniz.
Örnek Turkcell şikayet dilekçesi

……………………………………. KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

T.C.Kimlik No                        :

Şikayet Eden                         :

Adresi                                     :

Tel/Faks/E-posta                 :

Şikayet Edilen                       :

Adresi                                     :

Şikayet Tarihi                        :

Şikayetin Parasal Değeri    :

Şikayet Konusu                    : Fatura Bedeli

İzahat                                     : Turkcell 02.02.12 tarihinde hesap kesimi olan 5xx xxx xxxx numaralı telefonumda kullanmış olduğum kotalı tarifemde, tarife bittiği bilgisi mesajı 2 gün sonra verildiğinden bilgim dışında, 2 gün içerisindeki tüm konuşmalarım için tarife aşım için ek ücret talep edilmiştir.Hukuki Sebepler                  :  4822 ile değişik, 4077 sayılı kanun, Borçlar kanunu ve sair mevzuat.

Sübut Sebepleri                   :  Fatura, irsaliye, servis fişi, garanti belgesi  bilirkişi, tanık ve ispata yarar her türlü delil.

Sonuç ve İstek                      : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

Ürün bedelinin iadesine/ürünün yenisi ile değiştirilmesine/ayıp oranında indirim yapılmasına/onarım bedelinin alınmamasına
 
Top