TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
            .................


Davacı(Şikayet Eden)
Adresi : ............................................................................................
 ........................................................................................................

Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

Davalı(Şikayet edilen)
Adresi : ............................................................................................

Şikayetin  
Parasal Değeri :  ................................YTL.

Dava(Şikayet)Konusu: .............................................................................................................
(Ayıplı mal / hizmet )

OLAY : ……………………………………………………………………….
(Şikayetin açıklaması) ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun
- Borçlar Kanunu,
- Tanık,
- Bilirkişi ve her türlü delil.
Neticei Talep :(*)Yukarıda açıklanan ayıplı ................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................hususunda karar verilmesini arz ederim.
.... /... / 2008


Adı – Soyadı
Eki :     imza
        Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.
(*)
1- Ayıplı .............................................. malın / hizmetin yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.
2- Ayıplı .............................................. malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve   alışverişin / sözleşmenin iptalini istiyorum.
(*)NOT: Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazabilirsiniz.


 
Top