............................. CUMHURİYET SAVCILIĞINA


Müşteki:(Ad Soyad) (Adres)

Sanık: (Ad Soyad) (Adres)

Suç Tarihi: (Tarih)

Olaylar:

1. .................................................................................................... .....................
.................................................................................................... .........................

2. .................................................................................................... .....................
.................................................................................................... .........................

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığıncezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.


Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmasıiçin kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim..././2012
                                                    Şikâyetçi: (Ad Soyad)
                                                     (İmza)

Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar,her türlü delil.
 
Top