NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
NEVŞEHİR
Fakülteniz ……….. sınıf ………………………….Numaralı ……………………… Bölümü öğrencisiyim. Yaz döneminde staj yapacağım işletmenin adı ve açık adresi aşağıda yazılmıştır.
Staj , iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
……../………/……
Adı Soyadı
……………………………………
İmza
STAJ YERİ  :
İşletmenin Adı :…………………………………………….….
Adresi  : …………………………………………….…..
………………………………………………………………….
…………………………..
Staja Başlama Tarihi : …………………………………………
Grekli Kişisel Bilgiler  : Nevşehir Yazışma Adresi :
Nüfus Cüzdan Fotokopisi :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :

2 adet vesikalık resim

Not : Dilekçeye 1 TL lik Posta Pulu veya 1 TL Posta Ücreti İlave Edilecek 
Top