Lise ve Üniversite öğrencilerinin  istedikleri firmalarda  veya isyerine   gönderebileceği  staj dilekçe formu örneklerinden bir tanesini yayınlıyoruz.  Bilgilerinizi girerek  staj  dilekçenizi oluşurabilirsiniz.






...................ÜNİVERSİTESİ
..................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
.............

Fakülteniz ……….. sınıf ………………………….Numaralı ……………………… Bölümü öğrencisiyim. Yaz döneminde staj yapacağım işletmenin adı ve açık adresi aşağıda yazılmıştır.
Staj , iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.



Adı Soyadı

……………………………………

İmza

STAJ YERİ :

İşletmenin Adı :…………………………………………….….

Adresi : …………………………………………….…..

………………………………………………………………….

…………………………..

Staja Başlama Tarihi : …………………………………………

Grekli Kişisel Bilgiler : Nevşehir Yazışma Adresi :

Nüfus Cüzdan Fotokopisi :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :

2 adet vesikalık resim

Not : Dilekçeye 1 TL lik Posta Pulu veya 1 TL Posta Ücreti İlave Edilecek
 
Top