SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                       .......
 


            Vakfınızın fakir ve yardıma muhtaç ailelere yönelik olan fonundan yardım almaktayım. Aşağıda belirttiğim adresimde aylık .... TL kira bedeli ile ... çocuğumla ikamet etmekteyim.
            Aylık giderlerimi karşılamakta zorluk çekmekteyim.
            Tarafınızdan yapılmakta olan yardımın devamını arz ederim. .../.../20...
                                                                                                                      Adı Soyadı

ADRES                     : 
Top