HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
     HOPA

         
     Yüksekokulunuz …………………..Programı  .................numaralı ..… Sınıf öğrencisiyim.
           …./…../……… tarihinde  sınavı yapılan ………... kodlu ……………….………. dersin sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının
tespiti için gereğini arz ederim.

…./…./……
           

  (İmza)        
                                                                                                                     Adı Soyadı        

         
               

ADRES ve TELEFON

 
Top