…../…../2012T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
……………………… İLKÖĞRETİM OKULU
                                                           …………………..           
           


            Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenciler Yetiştirme Kursları Yönergesi Dördüncü Bölüm 19’uncu Madde ( Değişik İkinci Fıkra ) gereğince “Şehit ve Gazi çocukları kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır” hükmüne dayanarak öğrenciniz olan ……………....den alınan Kurs parasının geriye iade edilmesini ve bundan sonra vereceğiniz kurslardan ücretsiz olarak yararlandırılmasını talep etmekteyiz.  
           Saygılarımla.


ADRES:
Ev Tel:
Cep  :
                                                                                                              Ad Soyadı
                                                                                                                   İmza             
 
Top