Tutanak Nasıl Yazılır

Bir olayı ya da durumu kayıt altına almak amacıyla hazırlanan; olayın ya da durumun ilgilileri tarafından imza altına alınarak oluşturulmuş resmi belgelere tutanak denir.Zaman zaman tutanak kelimesi yerine eş anlamlı zabıt, zabıtname ve mazbata kelimeleri de kullanılabilmektedir. Her resmi belgede olduğu gibi tutanak hazırlanırken de uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Tutanak hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır.

Tutanağın, içeriğine uygun bir başlığı olmalıdır.

Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.

Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.

Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

Hazırlanan tutanaklar gerektiğinde işleme alınabilmesi için; ihtiyaç duyulduğunda bulunabileceği uygun bir yerde, düzen içerisinde muhafaza edilmelidir.

Tutanaklar hukuken delil niteliği taşıdığından hazırlanışı esnasında kurallara riayet etmek, tutanağın işlevselliği açısından son derece önemlidir.

 
Top