KARAYOLLARI . BÖLGEMÜFÜRLÜĞÜNE
            06aa 0001 Plakalı ... Marka ... renkli aracın sahibiyim. Tarafıma 01.01.2012tarihinde 01.01.2012 tarihinde saat 15.00 da .... isimli otoyol gişesindenKaçak geçiş yaptığımdan dolayı ..TL idari para cezası tebligatı yapıldı.Belirtilen gün ve saatte aracımla belirtilen kaçak geçişi ben yapmadım.Kayıtların tekrar incelenerek cezanın iptal edilmesi hususunu;

            Arzederim.01.01.2012                                                                                                                                   
 Ad    Soyad  

Adres:                                                                                                   İmza

Telefon:

                                                                                                                       
                                                                               
 
Top