(Öğrenim Bilgileri Değişikliği Talebi Dilekçesi)
DİKKAT: Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Başkanlığınız kayıtlarında yer alan bilgilerimde aşağıda belirtmiş olduğum taleplerim doğrultusunda değişiklik yapılmasını arz ederim. . / . / ....

(İmza) T.C. Kimlik / Y.U. Numarası
Evrak Referans Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
e-Posta
@ Yazışma Adresi
Posta Kodu
Semt/İlçe
İl
Öğrenim Durumu Ortaöğretim son sınıfında okumaktayım. Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. Ortaöğretim son sınıfında beklemeliyim. Bir yükseköğretim programını bitirdim. Dışarıdan ortaöğretimi bitirme sınavlarına giriyorum. Disiplin suçu dışındaki bir nedenle yükseköğretimden kaydım
silindi. Ortaöğretimi bitirdikten sonra ÖSYMce yerleştirilmedim ve
ön kayıtla kaydolmadım. Disiplin suçu nedenle yükseköğretimden kaydım silindi. Ortaöğretimi bitirdikten sonra ÖSYMce yerleştirildim fakat
kaydolmadım.
Okul Bilgileri Okul Türü Kodu/Adı
Okul Kodu/Adı
Alan Kodu/Adı
Okul Numarası
Bitirme Yılı
Not Sistemi 5li 10lu 100lü Diploma Notu
,
Taleplerim
 
Top