T.C
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
                  Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
        Yüksekokulumuz......................... Programı (NÖ/İÖ) ........................ no’lu

öğrencisiyim.
   
……/……/20.… tarihinde yapılan ………………........................dersinin ;

 Birinci Arasınav    Genel Sınav    Mazeret sınavı


 Ek  sınav      Tek Ders sınavı  


notumun tekrar incelenmesi hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederim.


Adı-Soyadı :……………...............
Tarih / İmza :…………..................
                     

Adres :


Telefon :


e-mail adresi :


Danışmanının adı-soyadı :


*Dilekçenizi (Sınav Sonucu İlanını İzleyen Beş işgünü İçerisinde) mutlaka teslim ediniz.


 
Top