MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Meslekî Açık Öğretim Lisesi ...................................... numaralı öğrenciniz iken mezun oldum. Ekte sunduğum belgeler doğrultusunda aşağıda kutucuğunu işaretlediğim belgenin tarafıma verilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Çıkma Belgesi
Diploma (İADE: Basılmış ve MAÖL Müdürlüğüne geri gönderilmiş diploma)
Diploma (MAZERET: Belge –bilgi eksikliğinden basılamamış belge)
Diploma. Çıkma belgesini kaybettim. (Kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir. )
Diploma Kayıp
Diploma kayıp: Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir.
                                                                                                                                                            ..../....../20...

KENDİSİ                                                                                   VEKİLİ                                                     VELİSİ
ADI SOYADI                                                                       ADI SOYADI                                            ADI SOYADI
İMZA                                                                                        İMZA                                                       İMZA

EKLER:
1-
2-
Adres:
İlçesi/İli
Telefon(Alan kodu ile birlikte yazınız):
Öğrenci Kimlik Bilgileri
TC Kimlik No:
Baba adı:
Ana adı:
Doğum yeri ve tarihi:
DİKKAT:
Yukarıdaki adı geçen belgeler;
1.      18 yaşını doldurmuş öğrencinin kendisi veya noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından
2.      18. yaşını doldurmamış öğrencinin veli(anne-baba) veya velinin noterden vekil ettiği kişi tarafından alınabilecektir. 
Top