…./…./20…ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
     HOPA/ARTVİN

Meslek Yüksekokulumuz ……………..…….. Programı …. sınıfında ..….…...……… numara ile öğrenim görmekteyim.
………………. tarihinde ……….. sınavı yapılan aşağıdaki çizelgede isimleri belirtilen ders/derslere ..…………………………………………………………………………… nedeniyle girememiş bulunmaktayım. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14/4-ç maddesi uyarınca mazeret sınavına katılmak istiyorum. Mazeretime ilişkin belge/belgeler ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Adı-Soyadı:…………………..…
İmza:……………………………
A D R E S:
--------------------------------------
……………………………….
--------------------------------------
EK:……………………………..(……Adet-……Sayfa)
DERS KODU DERSİN ADI KREDİ TEORİ UYG. TOP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev Tel.:
GSM :

 
Top