T.C
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
                 Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
        Yüksekokulumuz......................... Programı (NÖ/İÖ) ........................ no’lu   öğrencisiyim.
20.…/ 20.... öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılında aşağıda belirtmiş olduğum ders/derslerden ;


Mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum.

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize arz ederim.Ad-Soyad :……………...............
Tarih / İmza :……………...............


EKLER :
EK.1- Rapor                      

Mazeret Sınavına  girmek istediğim ders/dersler  :

Güz /Bahar Dönemi Dersi
Dersin Kodu Dersin Adı T   U   K
Adres :


Telefon :


e-mail adresi :


Danışmanının adı-soyadı :


*Rapor ve Mazeret Sınavı dilekçenizi (mazeret  Sınavından Önce)  mutlaka danışmanınıza teslim ediniz.


 
Top