T.C
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
                 Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

        Yüksekokulumuz......................... Programı (NÖ/İÖ) ........................ no’lu   öğrencisiyim.
   
20.…/20.... öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminde kaydımı yenileyemedim.

Ekle-Sil döneminde kaydımı yenilemek (mazeret kaydı) istiyorum.

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize arz ederim.


Ad-Soyad :……………...............
Tarih / İmza :……………...............
                     

EKLER :
EK.1- Banka dekontu (1 sayfa)Adres :


Telefon :


e-mail adresi :


Danışmanının adı-soyadı :
*Dilekçenizi (Ekle-Sil Döneminden Önce)  mutlaka danışmanınıza teslim ediniz.
 
Top