Malullük Sigortası Şartları

Malullük sigortası, sadece aşağıdaki halleri sağlayan sigortalılara tanınmış bir haktır.
Kurum sağlık kuruluşları tarafından malullük belgesi alıp, Malül sayılma,
En az 10 sigortalı, toplam 1800 gün çalışma süresi,
Raporda ileri derece de malül sayılıp, başka birisine muhtaç olarak yaşayanlarda, en az 5 yıl, 900 gün çalışma süresi müteakibinde, malülllük sigortası, yaşlılık sigortası ve ölüm sigortası primi bildirilmiş, olmalıdır.
Malullük sigortası almak isteyenler yukarıdaki şartlara ek olarak, sigortalı olarak çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra, eğer kendi iş yeriyse iş yerini kapattıktan sonra veya devrettikten sonra Sgk Ssk’dan yazılı Malullük Sevk Talebi dilekçesi ve formu doldurarak, istekte bulunması gerekmektedir.

Malullük Raporu Nasıl Alınır

Malullük için yukarıda açıkladığımız durumları taşıyorsanız eğer aşağıda verdiğimiz, Ek-39 Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi dilekçesi ve formu ‘nu doldurarak, sosyal sigortaların ilgili bölümüne başvuruda bulunup malullük raporu alabilmeniz mümkün.

Malullük aylığı, sigortalının;
Malul sayıldığı rapor tarihinden önceyse, yazılı istek tarihi
Malul sayıldığı rapor tarihinden sonra ise, rapor tarihi,
Çalıştıkları iş yerlerine müracaatları olursa, işten ayıldıkları tarihi takip eden ay başından itibaren malullük aylıklarını almaya hak kazanırlar. 
Top