YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
       GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
               

ANKARA


     


201…-201… Öğretim dönemi yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu burs,öğrenim ve katkı kredisi için internet üzerinden müracaat edemedim.
   
          Şartlarımın uygun bulunması halinde kurumunuzdan öğrenim kredisi almak istiyorum.

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize arz ederim.Ad-Soyad :……………...............
Tarih / İmza :……………...............
                     


T.C. Kimlik No :


Üniversite :


Fakülte/Yüksekokul :


Öğrenci No :


Telefon :


Adres                         :
 
Top