K1 K2 K3 BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR VE ŞARTLAR1.     Başvuru Dilekçesi (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

2.     Başvuru Formu (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak)

3.   Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtilir) Aslı veya Onaylı Örneği

4.     Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)

5.     Sahip/Ortak ve Yöneticilere Ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde Sadece  
        Yont. Kurulu ve Müdürlere Ait Olan

6.     Sahip/Ortak ve Yöneticilere Ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (A.Ş ve      
         Kooperatiflerde Sadece Yont. Kurulu ve Müdürlere Ait Olan

7.     Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet İse Tapu (Fotokopisi)

8.     Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Faaliyet Belgesi (Aslı)

9.     Adına Kayıtlı Taşıt/Taşıtların Ruhsat Fotokopisi (Taşıtlar Ticari Olacak)

10.   Belge Ve Taşıt Kartı Ücret Dekontları (Dosya Onayından Sonra Yatırılacak)

11.   Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellef Yazısı (Aslı)

12.   Vergi Levhası (Fotokopisi)  

13.   Mesleki Yeterlilik Taahhütnamesi (ODY ya da UDY Belgesi)

14.   Vekâletname Örneği (Noter Onaylı )
3501 Ve Üzeri Tonajda İse;

                                                   Gerçek Kişi                            Tüzel Kişi

Asgari Kapasite:                 25 Ton İstiap Haddi              75 Ton İstiap Haddi

Taşıtların Yası:                    19 Veya Daha Küçük Model

      Almak istediğiniz K1 belgesinin gerekli şartlarından biri olan;
“Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak” ibaresinin gazetenizde ve faaliyet belgenizde yazılı olması gerekmektedir.
 
Top